Thông tin chi tiết thủ tục xin cấp sổ hồng 2021 từ A-Z

09:10 31/03/2021
27 lượt xem

Thủ tục xin cấp sổ hồng 2021 như thế nào? Xin cấp sổ hồng cần những gì? Nếu đang quan tâm tới vấn đề này, xem ngay bài viết dưới đây để được giải đáp chi tiết.

thủ tục xin cấp sổ hồng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn hộ chung cư hay Lúc bấy giờ theo luật Bất Động Sản Nhà Đất mới nhất thì đó là “Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất” là căn cứ xác nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người sử dụng và được ghi tên trên sổ BĐS Nhà Đất này.

Cái tên sổ đỏ chính chủ, sổ hồng, … Chỉ là cách gọi của dân cư về Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, không có trong quy chế của pháp luật đất đai.

Sổ đỏ là gì?

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, trang bìa màu đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất, ở khu vực ngoài đô thịáp dụng riêng với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn… Đối tượng được cấp giấy đa số là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên. Do mẫu này có trang bìa màu đỏ, nên dân cư thường gọi là “sổ đỏ”.

Sổ hồng là gì?

“Giấy chứng nhận quyền nắm giữ căn hộ chung cư, quyền sử dụng đất ở”, trang bìa màu hồng, nội dung ghi nhận quyền sở hữu chung cư và quyền sử dụng đất ở, xung quanh vị trí đô thịáp dụng với nhà ở, đất ở đô thành. Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đìnhtổ chức triển khai có đủ điều kiện được cấp giấy. Do mẫu này có trang bìa màu hồng, nên dân cư thường gọi là “sổ hồng”.

Thủ tục xin cấp sổ hồng 2021

Thủ tục cấp sổ hồng

Theo quy định về luật cấp sổ hồng mới nhất 2021 thì để đổi cũ, làm  sổ đỏ nhà đất mới sẽ phải thực hiện theo các trình tự thủ tục làm sổ đỏ và đảm bảo về các điều kiện cấp sổ đỏ đầy đủ theo quy trình làm sổ đỏ như sau:

Nếu như người sử dụng đất, có gia sản là căn hộ cao cấp và tài sản khác gắn liền với đất có nhu cầu đổi hoặc cấp chứng từ ghi nhận quyền sử dụng đất, nắm giữ căn hộ và tài sản khác gắn liền với đất rất có thể tham khảo hướng dẫn cách làm sổ hồng, sổ đỏ dưới đây:

Thủ tục, quá trình làm sổ đỏ chính chủ, sổ hồng cấp phát mới

Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nắm giữ căn hộ chung cưgia tài khác gắn liền với đất lần đầu:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng từ chứng nhận

Đơn ĐKcấp chứng từ ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

Một trong những loại giấy tờ quy chế tạĐiều 100 luật đất đai và điều 18 của nghị định 43/2014 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy chế chi tiết thi hành một số ít điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số nghị định 43/2014 đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ tương quan tới việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ làm sổ đỏ chính chủ

Người sử dụng đất nộp 01 Bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục ĐK tại điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

“Điều 70. Trình tự, thủ tục ĐK đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp chứng từ ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ cao cấp và gia sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung riêng với gia tài gắn liền với đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 Bộ hồ sơ theo quy chế để làm thủ tục đăng ký.

2. Trường hợp hộ dân, cá nhân, cộng đồng người dânngười việt nam an cư ở thế giới được nắm giữ căn hộ cao cấp tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai, gia sản gắn liền với đất, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ căn hộ và tài sản khác gắn liền với đất thì UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiến hành các công việc như sau:

a) Trường hợp ĐK đất đai thì xác nhận thực trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, hiện trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi tiến hành các công việc tại Điểm a Khoản này, Ủy Ban Nhân Dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng ĐK đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

c) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạnghiện trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại chi nhánh UBND cấp xã và khu người dân nơi có đất, gia sản gắn liền với đất những năm 15 ngày; xem xét giải quyết các quan điểm phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng ĐK đất đai.

3. Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành các công việc như sau:

a) Trường hợp hộ dân cư, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy chế tại Khoản 2 Điều này;

b) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng thực trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

d) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp chứng từ ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở và gia sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

e) Cập nhật tin tức thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ Sở dữ liệu đất đai (nếu có);

g) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ căn hộ cao cấp và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác lập và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường trình ký cấp chứng từ ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ cao cấp và gia tài khác gắn liền với đất; cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ cao cấp và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ Sở tài liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ và gia tài khác gắn liền với đất cho người được cấp, trường hợp hộ dân cư, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ căn hộ và gia sản khác gắn liền với đất cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp.

4. Cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường thực thi các công việc sau:

a) Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ cao cấp và gia tài khác gắn liền với đất;

b) Chuyển hồ sơ đã xử lý cho Văn phòng ĐK đất đai.

5. Trường hợp người sử dụng đất đã ĐK đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp thủ tục ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư và gia tài khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp chứng từ chứng nhận; Văn phòng ĐK đất đai, cơ quan tài nguyên và thiên nhiên môi trường triển khai các công việc quy định tại Điểm g Khoản 3 và Khoản 4 điều này.”

Trên đây là thông tin chi tiết về thủ tục xin cấp sổ hồng 2021. Để được tư vấn chi tiết, liên hệ hotline: 0962269229.

Nguồn: diaoc5sao.vn

Đánh giá:
Bài viết liên quan
Đế quá trình sở hữu và đầu tư bất động sản tại Úc diễn ra thuận lợi, các ...
Trong cuộc sống chúng ta luôn đan xen cả niềm vui và nỗi buồn, mỗi khi rơi vào ...
Môi giới BĐS là nghề dễ kiếm ra tiền và thành công cũng rất nhanh, nhưng để thành ...
Lần đầu phỏng vấn xin việc sẽ là một trải nghiệm khiến bạn căng thẳng và lo lắng.Tương ...
Hiểu được tâm lý người khác không hề đơn giản. Nắm bắt được suy nghĩ của khách hàng ...
Kỹ năng truyền cảm hứng là một trong những yếu tổ quan trọng để trở thành một nhà ...