Giá đất hết sốt

Xu hướng dòng tiền đổ về bất động sản 6 tháng cuối năm 2021

Xu hướng dòng tiền đổ về bất động sản 6 tháng cuối năm 2021

Thị trường bất động sản công nghiệp, BĐS nghỉ dưỡng, BĐS hàng hiệu, văn phòng sẽ là 4 xu hướng dòng tiền đổ về bất động sản 6 tháng cuối năm 2021, theo nhận định của Savills. XU HƯỚNG ...