Chợ Mèo Vạc

Chợ Đồng Văn Hà Giang có gì? Chợ phiên Đồng Văn họp khi nào?

Chợ Đồng Văn Hà Giang có gì? Chợ phiên Đồng Văn họp khi nào?

Đi chợ phiên Đồng Văn là trải nghiệm đặc biệt mà bạn nhất định phải thử nếu có cơ hội đặt chân tới nơi địa đầu Tổ quốc. Vậy chợ Đồng Văn Hà Giang có gì? Chợ phiên ...