Khách hàng phản hồi gì về nhân sự Địa Ốc 5 Sao?

09:22 18/08/2022
28 lượt xem

Một khách hàng vừa chốt Condotel ngay tại sự kiện Sunset Chill – Tiệc BQQ ngoài trời do chủ đầu tư Osen Fuji tổ chức chia sẻ trên trang cá nhân của mình về cảm nhận đáng có trong chuyến trải nghiệm thực tế dự án cũng như dự tiệc bữa tiệc BBQ ngoài trời ngắm hoàng hôn bên Đà giang.

Những vị khách quý của Địa Ốc 5 Sao tới tham dự sự kiện Sunset Chill

Những vị khách quý của Địa Ốc 5 Sao tới tham dự sự kiện Sunset Chill

Cụ thể, cô viết:

𝗡𝗵𝐚̂𝗻 𝗱𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝗶̉ đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝗹𝗮̀,

𝗧𝐚̂𝗺 𝗹𝘆́ 𝗿𝗮̂́𝘁 𝘀𝗼̛̣ 𝗯𝗶̣ 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗴𝗼̣𝗶 𝗺𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗱𝘂̛̣ 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻𝗡𝗵𝘂̛𝗻𝗴 đ𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗸𝗵𝗮̆́𝗰 𝗹𝗮̣𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗺𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝚊 𝚜𝚔𝚒𝚗 𝚟à 𝗰𝗵𝗮́𝘂 𝘇𝗮𝗶 𝚝ư 𝚟𝚗 𝗿𝗮̂́𝘁 𝘁𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗶̀𝗻𝗵, 𝗰𝗵𝘂 đ𝗮́𝗼 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼̂. 𝗖𝗮̣̂𝘂 𝗮̂́𝘆 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗻𝗼́𝗶 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝐚̂𝘂: ”𝗛𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼̂ 𝗰𝘂̛́ 𝘁𝗵𝗼𝗮̉𝗶 𝗺𝗮́𝗶 𝘁𝗿𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗮̀ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰, 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗮̣𝗶 𝚑𝗮𝘆 𝗹𝗮̆𝗻 𝘁𝗮̆𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗺𝘂𝗮 𝗵𝗮𝘆 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗮 𝗮̣. 𝗖𝗮́𝗰 𝗰𝗼̂ 𝗰𝘂̛́ 𝘁𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗸𝘆̃, 𝗻𝗲̂́𝘂 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝘂 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗵𝗮̃𝘆 𝗺𝘂𝗮 𝗰𝗼̂ 𝗮̣.”

𝗖𝗮́𝗰 𝗺𝗲̣ 𝗴𝗶𝗮̀ 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗻𝗴𝗮̣𝗰 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗮̀𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝐚̂𝘂 𝗻𝗼́𝗶 𝗮̂́𝘆 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗾𝘂𝗮𝘆 𝗿𝗮 𝗵𝗼̉𝗶: “𝗖𝗵𝗮́𝘂 𝗻𝗮̆𝗺 𝗻𝗮𝘆 𝗯𝗮𝗼 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶? 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗮̀𝗼? 𝗖𝗵𝗮́𝘂 đ𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮̀𝗺 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗼̛̉ đ𝐚̂𝘆 𝗮̀?”

𝗖𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮𝗶 𝘁𝗿𝗲̉ 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 Đ𝗶̣𝗮 𝗢̂́𝗰 𝟱 𝗦𝗮𝗼 đ𝗮́𝗽 𝗿𝗮̆̀𝗻𝗴: “𝗖𝗵𝗮́𝘂 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟬𝟭, 𝗵𝗼̣𝗰 𝘅𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝟯 𝘁𝗵𝗶̀ đ𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝘃𝘂̣ 𝟮 𝗻𝗮̆𝗺. 𝗦𝗮𝘂 đ𝗼́ 𝗰𝗵𝗮́𝘂 𝘅𝗶𝗻 𝘃𝗮̀𝗼 đ𝐚̂𝘆 𝗹𝗮̀𝗺 𝗹𝘂𝗼̂𝗻, 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼̂ 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘃𝗶̣ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗵𝗮́𝘂 đ𝗮̂́𝘆 𝗮̣!”

𝗖𝗮́𝗰 𝗺𝗲̣ 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗻𝗴𝗮̣𝗰 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗼̂́𝘁 𝗹𝗲̂𝗻: “𝗧𝗿𝗼̛̀𝗶!…. 𝗡𝗼́ 𝘁𝗮̂̀𝗺 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̀ 𝗮𝗵, 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻 𝗾𝘂𝗮́! 𝗧𝘂̛̀ 𝗰𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗼 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 đ𝗼̂̀ 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼̂ 𝗺𝗮̀ 𝗯𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝐚̂𝗻 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗮̆𝗻 𝘂𝗼̂́𝗻𝗴 𝗴𝗶̀. 𝗧𝐚̂𝗺 𝗹𝘆́ 𝗾𝘂𝗮́! 𝗧𝗵𝗼̂𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼̂ 𝗰𝗵𝗼̂́𝘁 đ𝗼̛𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗵𝗮́𝘂 𝗺𝗮𝘆 𝗺𝗮̆́𝗻, 𝘃𝗮̣𝗻 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗵𝗼̛̉𝗶 đ𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗮n, 𝗺𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮́𝘂 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗲́!”

Khách hàng xem căn hộ mẫu dự án Wyndham Thanh Thuỷ

Trên đây là câu chuyện của Bảo Nam – chàng trai sinh năm 2001 đến từ Địa Ốc 5 Sao cùng 3 vị khách hàng tham dự sự kiện Sunset Chill và chốt deal trong vòng 5s muốn lan toả đến tất cả mọi người. Là một 5 SAOer, các bạn luôn ý thức trong mình một điều rằng Tận Tâm Hết Sức Vì Khách Hàng – một trong những giá trị văn hoá của Địa Ốc 5 Sao. Do đó, mọi thời điểm, mọi tình huống, mọi cấp bậc xuyên suốt trong Địa Ốc 5 Sao luôn hành động lấy Tận Tâm vì Khách Hàng, tận tâm phục vụ, tiếp đón với thái độ khiêm nhường, vui vẻ, nhiệt tình đầy trách nhiệm và năng lượng.

Khách hàng chốt căn Condotel của Wyndham Thanh Thuỷ sau khi tham quan 

Câu chuyện trên cũng như một minh chứng cho câu nói tài không đợi tuổi và những gì làm từ trái tim, sẽ chạm tới trái tim.
Nguồn: https://diaoc5sao.vn/
Đánh giá:
Bài viết liên quan
Chiều ngày 20/10, hoà cùng không khí ngày Phụ nữ Việt Nam, Địa Ốc 5 Sao đã tổ ...
Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các "bóng hồng" nhà 5 Sao, "cánh mày râu" của công ty ...
 Với mong muốn mang lại không khí Tết Trung thu đầm ấm và ý nghĩa cho các cụ ...
Một khách hàng vừa chốt Condotel ngay tại sự kiện Sunset Chill - Tiệc BQQ ngoài trời do ...
Hôm nay ngày 17/08/2022, tập thể CBNV Địa Ốc 5 Sao đã cùng gửi những lời chúc tốt ...
Hôm nay ngày 16/08/2022, tập thể nhân sự Địa ốc 5 Sao đã cùng gửi những lời chúc ...