Hợp đồng môi giới hoa hồng và các khái niệm liên quan

19:54 14/11/2021
125 lượt xem

Hợp đồng môi giới hoa hồng được quy định tại Luật thương mại Việt Nam năm 1997 và tiếp tục được quy định tại Luật thương mại năm 2005 (Xt. Môi giới).

Hợp đồng môi giới hoa hồng là hợp đồng giữa bên được môi giới và bên môi giới. Trong hợp đồng này thì bên môi giới phải là thương nhân và hợp đồng sẽ được lập thành văn bản.

Nội dung trong hợp đồng môi giới hoa hồng bao gồm: tên và địa chỉ của các bên; nội dung cụ thể của việc môi giới; mức thù lao môi giới và cách tính thù lao; thời hạn hiệu lực của hợp đồng môi giới. 

Trong hợp đồng, cũng cần phải ghi rõ về thời gian thanh toán các chi phí liên quan. Thậm chí là cả phần chi phí khi môi giới không mang lại kết quả cho các bên được môi giới.

Khái niệm về môi giới trong hợp đồng môi giới hoa hồng

Một người làm trung gian để gặp gỡ, tiếp xúc và đàm phán với mục đích thiết lập các quan hệ nhất định giữa các bên, nhằm hưởng các lợi ích được gọi là môi giới

hop-dong-moi-gioi-hoa-hong

Hoạt động môi giới được diễn ra phụ thuộc vào đối tượng được môi giới. Có thể là tìm kiếm đối tác theo các điều kiện có sẵn để đàm phán, ký kết hợp đồng. Cũng có thể là đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê,….

Ngoài ra môi giới cũng sẽ là người cung cấp thông tin, hỗ trợ các bên trong việc: đàm phán, ký kết, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê,….cũng như các loại hình bảo hiểm, điều khoản, các khoản phí liên quan,…

Môi giới thương mại là một trong những hoạt động của nghề môi giới. Họ sẽ hoạt động như một thương nhân làm trung gian cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đàm phán và giao kết hợp đồng…, 

Phạm vi của môi giới rất rộng như môi giới mua bán hàng hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm, môi giới hàng hải, hay các hoạt động môi giới được coi là tội phạm như môi giới mại dâm, môi giới hối lộ.

Nội dung trong hợp đồng môi giới hoa hồng

Các thông tin có trong bản hợp đồng gồm: địa chỉ trụ sở, mã số thuế, đại diện theo pháp luật…

Đối tượng và nội dung môi giới: trung gian môi giới hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ…

Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới

hop-dong-moi-gioi-hoa-hong

Trong hợp đồng môi giới hoa hồng thì bên môi giới sẽ được quyền tiến hành các nghiệp vụ trung gian bao gồm: tìm khách hàng hàng mua/bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ,….

Bên môi giới sẽ có trách nhiệm bảo quản hàng hoá, tài liệu,… liên quan đến công việc và bàn giao, hoàn trả cho bên được môi giới khi công việc đã hoàn thành

Đối với hợp đồng và những dịch vụ môi giới sẽ phải tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan

Đảm bảo bí mật thông tin đối với những tài liệu, văn bản, thông tin mà bên được môi giới cung cấp.

Bên môi giới sẽ chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, tuy nhiên họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ.

Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới trừ trường hợp có ủy quyền của bên được môi giới cho phép thực hiện.

Quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới

Còn đối với bản hợp đồng môi giới hoa hồng của bên được môi giới sẽ có quyền yêu cầu bảo mật thông tin liên quan đến cá nhân.

Họ cũng được phép yêu cầu bảo quản các hàng hóa, tài liệu, vật liệu,… liên quan đến công việc và được hoàn trả lại sau khi hoàn thành việc môi giới

hop-dong-moi-gioi-hoa-hong

Các quyền và nghĩa vụ khác trong hợp đồng môi giới hoa hồng

Vi phạm hợp đồng: quy định các chế tài xử lý trong trường hợp các bên vi phạm hợp đồng

Điều khoản về chấm dứt hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng: Các trường hợp hợp đồng chấm dứt hiệu lực, các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng, nghĩa vụ thông báo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, xử lý vi phạm khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Điều khoản về bảo mật thông tin: Định nghĩa thông tin mật, nghĩa vụ bảo mật thông tin của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại và trách nhiệm khi vi phạm nghĩa vụ bảo mật

Giải quyết tranh chấp: Quy định phương thức giải quyết tranh chấp: thương lượng, hòa giải, tòa án, trọng tài,…

Bài viết trên đây chúng tôi đã đề cập đến hợp đồng môi giới hoa hồng cùng những thông tin cần quan tâm Hy vọng thông tin này giúp ích cho khách hàng!

Đọc thêm: Phí môi giới nhà đất

Nguồn: https://diaoc5sao.vn

Đánh giá:
Bài viết liên quan
Kỹ năng thương lượng là vô cùng cần thiết trong kinh doanh và đời sống. Nhà vào kỹ ...
Ngày nay, nếu bạn sở hữu một bộ óc có kỹ năng tư duy sáng tạo bạn sẽ ...
Phân tích tâm lý khách hàng là quá trình nghiên cứu và đánh giá các yếu tố tâm ...
Làm sales BĐS hay bất cứ ngành nghề nào cũng cần tìm kiếm khách hàng. Và để có ...
Môi giới BĐS là nghề được nhiều bạn trẻ lựa chọn, nhờ thu nhập nhập mang lại, tuy ...
Khái quát nghề sale bất động sản Nghề Sale BĐS (sale bđs) còn gọi là Nghề Môi Giới BĐS. ...