Thông tin chi tiết quy định về nhà ở xã hội mới 2021

16:53 15/04/2021
13 lượt xem

Quy định về nhà ở xã hội hiện nay như thế nào? Ai sẽ được mua nhà ở xã hội? Điều kiện để mua nhà ở xã hội hiện nay là gì? Thủ tục như thế nào? Những thắc mắc này sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

quy định về nhà ở xã hội

Đối tượng chính sách được hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 49 Luật căn hộ chung cư cao cấp năm 2014 xác định các đối tượng quyết sách sau nếu cung ứng điều kiện kèm theo được hưởng quyết sách hỗ trợ về nhà tập thể thì được hưởng quyết sách tương hỗ về nhà ở xã hội bao gồm:

– Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

– Hộ dân cư nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

– Hộ dân ở khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

– Người có mức thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở địa chỉ đô thị;

– Người lao động đang làm việc tại các Doanh Nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc cảnh sát nhân dân và quân đội nhân dân;

– Cán Sở, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán Sở, công chức, viên chức;

– Các đối tượng đã hoàn lại căn hộ cao cấp công vụ theo quy chế tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

– Học sinh, học sinh sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng căn hộ trong thời hạn học tập;

– Hộ dân cư, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ căn hộ chung cư cao cấp theo quy định của pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Những điều kiện cần để sở hữu nhà ở xã hội

Quy định về nhà ở xã hội, tại điều 51 của Luật nhà ở năm 2014 quy định rõ về 3 điều kiện để mua nhà xã hội:

Khó khăn về nhà ở các đối tượng cần mua nhà phải thuộc một trong những diện sau:

– Đối tượng chưa có nhà ở, đang phải đi thuê nhà, mượn nhà hay ở nhờ nhà của người khác hoặc có nhà ở nhưng bị Chính phủ thu phục sinh vụ cho việc giải phóng mặt bằng theo quyết định của những cơ quan có thẩm quyền hoặc trường hợp giải tỏa để tôn tạo căn hộ cao cấp cũ bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng hoặc chưa được bối thường bằng căn hộ, đất ở khác.

– Đối tượng chưa được Chính phủ bàn giao đất ở theo quy chế của pháp luật về đất đai.

– Đối tượng chưa được mua, thuê, thuê mua nhà thuộc sở hữu Chính phủ hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua nhà tập thể tại các dự án khác.

– Đối tượng không được tặng nhà tình thương, tình nghĩa.

– Đối tượng có căn hộ chung cư cao cấp thuộc quyền nắm giữ của họ nhưng chung cư chật chội, diện tích quy hoạnh trung bình của hộ dân dưới 10m2/sàn/người. Hay chung cư riêng lẻ diện tích quy hoạnh bình quân dưới 10m2/sàn/người và diện tích công viên xanh đất thấp hơn tiêu chí diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép tôn tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có căn hộ chung cư.

Điều kiện về cư trú: Một trong những điều kiện kèm theo về cư trú cần thiết là người có nhu cầu mua sắm nhà ở tập thể phải có HKTT tại tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi có nhà tập thể. Nếu không còn hộ khẩu thường trú thì người có nhu cầu mua nhà xã hội phải có ĐK tạm trú, có hợp đồng lao động thời hạn từ 1 năm về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, Thành Phố trực thuộc trung ương nơi có nhà tập thể. Trong trường hợp hộ gia định hoặc cá nhân thuộc diện tái định cư phải bảo đảm điều kiện kèm theo về cư trú do UBND cấp tỉnh quy định.

Điều kiện kèm theo về thu nhập trung bình: Theo quy địnhngười thu nhập thấp phải là người không thuộc diện phải nạp thuế nguồn thu cá nhân thường xuyên theo quy chế của pháp luật về thuế nguồn thu cá nhân. Thuộc diện không phải nộp thuế nguồn thu thường xuyên theo quy chế của pháp luật về thuế nguồn thu cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy chế của TTCP.

Trình tự thủ tục mua nhà ở xã hội

thủ tục mua nhà ở xã hội

Đối với dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

– Sau khi thi côngchủ đầu tư xây dựng nhà tập thể có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp các tin tức liên quan đến dự án Bất Động Sản (tên dự án; chủ đầu tư dự án dự án; xung quanh vị trí xây dựng dự án; địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký; giai đoạn tiến hành dự án; quy mô dự án; số lượng căn hộ… để công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa phương nơi có dự án; đăng tải ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền bản địa và công bố tại Sàn giao dịch Nhà Đất BĐS của chủ đầu tư (nếu có) để dân cư biết, ĐK và xúc tiến việc theo dõi, giám sát.

– Trước lúc tiến hành việc bán, thuê mướndịch vụ thuê mướn mua, chủ đầu tư xây dựng nhà tập thể có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tổng số chung cư sẽ bán, cho mướncho mướn mua và thời khắc ban đầu bán, cho mướnthuê mướn mua về để Bộ Xây dựng biết và kiểm tra.

– Hộ dân, cá nhân nộp hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện kèm theo được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà xã hội và hướng dẫn của cục Xây dựng.

– Sau khi tập hợp đầy đủ giấy tờ ĐK của các đối tượng có nhu cầungười đầu tư nhà ở tập thể có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy chế về đối tượng, điều kiện kèm theo theo quy định để lập danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư.

– Nhà đầu tư xây dựng nhà ở tập thể có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi Danh sách các đối tượng Dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà xã hội theo thứ tự ưu tiên về Sở Xây dựng địa phương nơi có Dự Án BĐS để kiểm tra nhằm loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở tập thể được hỗ trợ không ít lần.

Trường hợp đối tượng dự đoán được mua, thuê, thuê mua nhà ở tập thể theo Danh sách do nhà đầu tư lập mà đã được Chính phủ tương hỗ về căn hộ chung cư cao cấp, đất ở theo quy định hoặc đã được mua, thuê, thuê mua nhà xã hội tại Dự Án BĐS khác thì Sở Xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho chủ đầu tư của dự án biết để xóa tên trong Danh sách được mua, thuê, thuê mua nhà ở tập thể. Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được Danh sách, nếu Sở Xây dựng không còn quan điểm phản hồi thì CĐT thông báo cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở tập thể trong Dự Án BĐS của họ đến để thỏa thuậnthống nhất và ký hợp đồng.

Quy định về nhà ở xã hội đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng:

– Hộ dân cư, cá nhân góp vốn đầu tư nhà tập thể có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình bằng văn bản về địa điểm xây dựng; tiến trình thực hiện; mô hình, số lượng căn hộ chung cư cao cấptrong số đó bao gồm: Số căn hộ chung cư cao cấp để bán, số chung cư dịch vụ thuê mướn, số chung cư cho thuê mua; giá bán, thuê mướnthuê mướn mua; thời gian bắt đầu bán, dịch vụ thuê mướndịch vụ thuê mướn mua căn hộ với UBND cấp xã nơi xây dựng căn hộ chung cư để công bố công khai tại Trụ sở của xã, P để chính quyền sở tại bản địa và dân cư biết để xúc tiến theo dõi, giám sát.

– Người có nhu yếu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà xã hội nộp hồ sơ cho chủ hộ đầu tư xây dựng nhà tập thể theo quy định;

Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ đăng ký của những đối tượng có nhu cầuhộ gia đình, cá nhân góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở tập thể có nghĩa vụ gửi Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để xem xét, xác nhận Danh sách đối tượng được mua, thuê mua nhà tập thể trước lúc chủ hộ và người mua, thuê, thuê mua nhà ở thực hiện việc ký  mua, thuê, thuê mua nhà xã hội.

– Ủy Ban Nhân Dân cấp xã có trách nhiệm sao hồ sơ ĐK và Danh sách đối tượng được mua, thuê mua nhà xã hội gửi Bộ Xây dựng để kiểm tra, loại trừ trường hợp đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà xã hội được hỗ trợ nhiều lần.

Trên đây là thông tin chi tiết quy định về nhà ở xã hội hiện nay. Hy vọng bài viết này đã giúp ích cho các bạn về điều kiện và thủ tục mua nhà ở xã hội. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.

Nguồn: diaoc5sao.vn

Đánh giá:
Bài viết liên quan
Giấy phép xây dựng được quy định như thế nào? Những trường hợp nào không được cấp phép ...
Xử phạt trong lĩnh vực xây dựng được quy định như thế nào? Thẩm quyền xử phạt vi ...
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chung cư là gì? Quy trình xin cấp giấy chứng ...
Giấy phép xây dựng là gì? Vì sao phải xin giấy phép xây dựng? Quy trình xin cấp ...
Năm 2021, xây nhà trái phép sẽ bị xử phạt như thế nào? Mức phạt khi xây nhà ...
Quy trình tách sổ đỏ hiện nay như thế nào? Điều kiện để được tách sổ đỏ là ...